João de Lobeira.


"Das que vejo
non desejo
outra senhor se vós non,
tan sobejo,
mataria um leon,
senhor do meu coraçon:
fin roseta,
bela sobre toda fror,
fin roseta,
non me meta
en tal coita voss'amor!"